POKÓJ I DOBRO !

rozpoczęcie: 23.11.2019r. 21.37

zakończenie: 24.11.2019r. 21.37

· O WYDARZENIU

Zmień język

· O WYDARZENIU

Pokój i dobro,

jako Krajowy Koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio, zwracam się do Was Czcigodni Kapłani, Czcigodni Siostry Zakonne i Bracia Zakonni, Drodzy Bracia i Siostry o aktywne włączenie się w akcję duszpasterską, która będzie przebiegała pod hasłem: „Z Maryją i Ojcem Pio CZYŚCIMY CZYŚCIEC”.

Wydarzenie to rozpocznie się 23 listopada br. o godz. 10.00, a zakończy się 24 września br. również o godz. 21.37.

Święty Stygmatyk zawsze pukał do Serca Maryi, aby otrzymać łaskę, o którą prosił. Doświadczenie orędownictwa Matki Bożej starał się przekazywać wszystkim, którzy stali się jego duchowymi synami i córkami. Szczególną zaś troską modlitewną otaczał dusze czyśćcowe.

Wieczorem 15 lipca 1959 r. św. Ojciec Pio był chory i znajdował się w swojej celi klasztornej, podczas gdy w kościele zgromadzili się jego synowie i córki duchowe. Przemówił do nich przez megafon:

«Pamiętajmy o tym, że jutro jest święto Matki Bożej Szkaplerznej, będącej szczególną opiekunką dusz czyśćcowych. Polecajmy tej drogiej Matce święte dusze w czyśćcu. Któż z nas nie ma tam swoich bliskich i kto wie, jak wielu z nich cierpi tam może – a nawet z pewnością – także przez nas...

Prośmy Mamę, aby przyszła im z pomocą, łagodząc ich cierpienia i chłodząc dręczący ich płomień. Jeżeli my będziemy miłosierni w stosunku do nich, jeżeli – nie daj Bóg! – i my będziemy musieli pójść do czyśćca, Pan Bóg sprawi, iż pojawią się inni, którzy pomogą z kolei nam».

My, współcześni czciciele Ojca Pio, pragniemy iść po śladach, które nam zostawił. Wspólnie będziemy modlili się za tych, którzy jeszcze nie dostąpili pełnego zjednoczenia z Panem Bogiem.

Rozpoczniemy to wydarzenie od nocnego czuwania w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, które za pośrednictwem transmisji na żywo umożliwi wszystkim wiernym w Polsce i na świecie dołączenie do wspólnej modlitwy, dokładnie w 50 rocznicę przejścia św. Ojca Pio do domu Ojca.

Następnie przez cały dzień 23 września aż do godz.21.37 wierni uczestniczący w niedzielnej Mszy świętej powinni być zachęcani przez Was Czcigodni Kapłani, aby po każdej Mszy świętej odmówić co najmniej jedną dziesiątkę Różańca w intencji swoich bliskich w czyśćcu cierpiących.

Zachęcam również aby w ramach Czyszczenia Czyśćca w stulecie odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości, czy to w naszych Rodzinach, czy to na spotkaniach wszelkich grup duszpasterskich, stowarzyszeń, czy też wspólnot odmówić dowolne modlitwy w intencji osób w czyśćcu cierpiących. Otoczmy modlitewną troską zmarłych z Sandarmochu, Wysp Sołowieckich, Workuty, Wołynia, Piaśnicy i innych zapomnianych obecnie miejsc.

Zachęcam również środowiska kibiców sportowych, aby podczas zaplanowanych rozgrywek w trakcie CZYSZCZENIA CZYŚCA miłosierdziu Bożemu polecali bliskich, znajomych, zawodników, trenerów, pracowników klubów i innych zasłużonych sportowców, którzy zakończyli już ziemskie zawody.

Akcja duszpasterska CZYŚCIMY CZYŚCIEC ma również walor katechetyczny poprzez zarówno pogłębienie tematyki stanu czyścowego, jak i przypomnienie oraz popularyzację codziennych praktyk ofiarowanych w intencji dusz w czyśćcu cierpiących.

Chcemy przypominać wszystkim ludziom dobrej woli, że zarówno przez ofiarowanie Mszy świętych, przez Komunię Świętą, modlitwę różańcową, uczynki miłosierdzia, uczynki pokutne, korzystanie z odpustów, jak i przez ofiarowanie swojego cierpienia, każdego dnia poprzez wstawiennictwo Maryi i Świętego Ojca Pio możemy wypraszać u dobrego Pana Boga miłosierdzie dla cierpiących w czyśćcu.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu Czcigodni Kapłani, Czcigodne Siostry i Bracia Zakonni, Drodzy Bracia i Siostry wielka wspólnota Kościoła pielgrzymującego i Kościoła chwalebnego połączy się dla dobra naszych braci i sióstr w czyśćcu.

Z pamięcią w modlitwie,

Br. Roman Rusek OFMCap

Krajowy Koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio